I psykoterapi arbejder vi, du og jeg, terapeutisk med dine indre konflikter. Du bliver styrket i dit 'jeg', så du kan være i overensstemmelse med din natur og dermed blive i stand til, at møde ydre pres på en konstruktiv måde.

 

 

Manglende kontakt til vores inderste kan gøre, at vi lukker af for vores behov.

Vi er født med behov.

De er en fysisk realitet.

Eksempelvis, behovet for mad, søvn, at gå på toilettet, at give og få berøring, at have og føle betydning, stilhed/alenetid, mål og retning i livet,

 

Alle følelser hænger sammen med et behov..

Hvis vi ikke dækker vores behov, vokser spændingen i vores indre. Der kommer voksende frustrationer i os og vi kan blive opgivende - vi begynder at genere os selv eller andre, vi begynder at arbejder for meget, vi spiser for meget eller for lidt, vi bliver utilfredse med vores partner, børn, arbejde osv.

Vi kan ikke bestemme over vores behov, men virkeligheden er, at vi dagligt forsøger og det har store konsekvenser for vores overskud i hverdagen..

 

Min uddannelse

Jeg er eksamineret psykoterapeut og uddannet på Institut for Gestalt analyse i Krops og Gestaltterapi. Terapiformen er udviklet af afspændingsterapeut Birthe Jacobsen og cand.psyk. Niels Hoffmeyer.

 

Det er en terapiform som giver mulighed for at lære, at leve i overensstemmelse med sig selv og andre, så man synes livet er meningsfyldt.

Den udvikler og arbejder med selvaccept, det vil sige at kunne opleve sig selv, som man er på godt og ondt, uden at skulle skjule noget.

Den arbejder med det enkelte menneskes evne til at regulere, styre og udvikle sine meninger, tanker, oplevelser og handlinger, så mennesket selv kan skabe et meningsfyldt liv.

Den hedder krop/gestalt terapi, fordi den tager udgangspunkt i at kroppen, dvs impulserne fra kroppen, kan afgøre, hvad der er godt og dårligt, hvad der er rigtigt og forkert, dvs. kroppen er basis for ens liv og indeholder de nødvendige informationer.

 

Det vil sige, at den gode nyhed er, at vi har alt indenfor rækkevidde.

 

Terapien/pædagogikken er således rettet mod at opbygge en større følsomhed overfor de kropslige impulser, og lære at bruge disse som udgangspunkt for tanker, meninger og handlinger.

For at gøre dette, er det nødvendigt at bearbejde nogle af de begivenheder og forhold, som findes inde i os fra fortiden.

I den forbindelse ser krop/gestaltterapi på det enkelte menneskes personlighedsstruktur, dets traumatiske struktur og menneskets normer og vaner. Dette sker i det omfang, det er nødvendigt for at kunne forstå og overvinde de blokeringer, den angst, de modstande og uforløste forhold, mennesket bærer på, og som forhindrer det i at gøre, hvad det har lyst til.

 

..